Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek De Brabanter Jim

Edingsesteenweg 113

1755 Gooik

Hoofdapotheker: Jim De Brabanter

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0501 800 497

Machtigingsnummer APB: 232401

Telefoonnummer: 02 532 46 48

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.